Dokumenti

 • Koronavirus - važne informacije - Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH 

 • Koronavirus i mjere prevencije - Ministarstvo zdravstva RH 

 • Koronavirus.hr - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

 • Pojmovnik koronavirusa - Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

 • Odgovornim ponašanjem protiv koronavirusa - CitizenGO

 • Pandemija bolesti Covid-19: ispit solidarnosti i bratstva - Komisija Hrvatske biskupske konferencije 'Iustitia et Pax'

 • Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s COVID-19Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH

 • Upute vezane za rad vrtića i škola u šk. god. 2020./2021.Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja

 • Rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

 • Preporuka postupanja u odgojno-obrazovnim ustanovama uz COVID-19 - Hrvatski zavod za javno zdravstvo 

 • Mogućnosti izvođenja izvanučioničke nastave vezano uz pandemiju COVID-19 - Hrvatski zavod za javno zdravstvo 

 • Bolesti i zdravstvena stanja koja mogu povećati rizik zateže oblike bolesti COVID-19

 • Vodič za sretan povratak u školu - Forum za slobodu odgoja

 • Živjeti zdravo kod kuće (preporuke) - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

 • Nastava na daljinu (raspored) - Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH 

 • Kalendar i vremenik provedbe ispita državne mature - Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju državne matureMinistarstvo znanosti i obrazovanja RH

 • Upute za provedbu državne mature tijekom epidemije koronavirusa - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

 • Pravila o pripremi, organizaciji i provedbi ispita državne mature u šk. god. 2019./2020. - NCVVO

 • Ispitni katalog za državnu maturu 2019./2020. iz Hrvatskoga jezika - NCVVO

 • Izmjena sadržaja ispitivanja u obvezatnim ispitima državne mature u šk. god. 2019./2020. - NCVVO

 • Odluka o početku i završetku nastave za šk. god. 2020./2021. - Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH

 • Tjedan ponavljanja i planiranja 

 • Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu 

 • Smjernice za vrednovanje procesa i ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda

 • Elementi vrednovanja i upisivanje ocjene

 • Preporuke o organizaciji radnoga dana učenika tijekom održavanja nastave na daljinu  

 • Glad za riječima - međunarodna poruka djeci svijeta

 • Stella - mobilna aplikacija za promociju i prevenciju mentalnog zdravlja djece i mladih

 • Smjernice školama vezano uz organizaciju nastave na daljinu (informacijsko-komunikacijske tehnologije)

 • Uputa svim osnovnim i srednjim školama vezano uz nastavak organizacije nastave na daljinu 

 • Digitalne tehnologije kao potpora praćenju i vrednovanju - CARNet

 • Digitalni alati za vrednovanje - Škola za život

 • Digitalni učenički inkubator - Školska knjiga

 • Moodle upute za nastavnike - CARNet Loomen 

 • Kako s učenicima razgovarati o koronavirusu

 • Podrška nakon teškog događaja

 • Smjernice za postupanje u zaštiti maloljetnika i ranjivih osoba od seksualnog zlostavljanja

 • Savjetodavne telefonske linije

 • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

 • Obavijest Ministarstva kulture vezana uz utjecaj bolesti COVID-19 na sektor kulture

 • SRCE - Omogućavanje online studiranja 

 • Sve što ste željeli znati o 'Školi za život' 

 • Zahtjev za odgodom frontalne primjene 'Škole za život' do 2020./'21.