Nastava na daljinu

Na ovoj se stranici nalaze videomaterijali za nastavu na daljinu (online lekcije) kao i nastavni sadržaji za nastavnike, ali i roditelje.
Videomaterijali su raspoređeni u potpoveznicama po virtualnim razredima srednje škole. 
Cjeloviti tekstovi lektira nalaze se na CARNetovom portalu e-Lektire i mogu se preuzeti besplatno s korisničkom adresom skole.hr