Eseji

Pripremamo se za polaganje državne mature!

Na donjim linkovima pogledajte brojne primjere tri tipa školskoga eseja iz hrvatskoga jezika sa smjernicama i ispravkom te učeničke eseje.

Proučite upute za pisanje eseja, korake i smjernice sastavljanja eseja, bilješke i strukturu školskoga eseja, kriterije ocjenjivanja i razradu bodovanja, ispitna djela i teme eseja, uporabu citata...


U teškim vremenima koronavirusa i potresa hrabri profesori pripremaju maturante za pisanje eseja u virtualnim učionicama :


No, zašto biste prethodno morali poznavati i sadržaj lektira - da vam se ne dogodi objašnjenje o Franzu Werfelu kao piscu koji je «u Hrvatskoj nažalost poznat ponajviše po krivo postavljenom pitanju u Milijunašu, kvizu koji je Almom Mahler oženio zakletog neženju Kafku». (iz knjige priča Denisa Peričića)

Iskustva maturanata: