Testovi

Testovi iz književnosti:

 • Test 1. (figure, antika, srednji vijek)

 • Test 2. (renesansa, barok, klasicizam)

 • Test 3. (romantizam, hrvatski narodni preporod)

 • Test 4. (protorealizam, realizam i naturalizam)

 • Test 5. (modernizam i moderna, književnost XX. stoljeća)

 • TEST online (srednjovjekovna književnost)Testovi iz jezika (pravopis i gramatika):

 • Test 7. (fonetika i fonologija - alternacije fonema / glasovne promjene)

 • Test 8. (pravopis - veliko i malo slovo)

 • Test 9. (pravopis - zadaci s ispita državne mature)

 • Test 10. (morfologija - imenice, pridjevi i glagoli)

 • Test 11. (morfologija - glagoli)

 • Test 12. (sintaksa - sintagma, gramatičko ustrojstvo rečenice)

 • Test 13. (sintaksa - složene rečenice)