ŠKOLSKI Esej

Pripremamo se za polaganje državne mature! U školskome eseju pristupnik iznosi svoje znanje i spoznaje o književnim djelima na temelju teorije književnosti i povijesti književnosti. Pokazuje cjelovito razumijevanje književnih djela s popisa obveznih tekstova. 

Na donjim linkovima pogledajte brojne primjere tri tipa školskoga eseja iz hrvatskoga jezika sa smjernicama i ispravkom te učeničke eseje. 

Proučite upute za pisanje eseja, korake i smjernice sastavljanja eseja, bilješke i strukturu školskoga eseja, kriterije ocjenjivanja i razradu bodovanja, ispitna djela i teme eseja, uporabu citata... (Čak i u vremenu koronavirusa profesori su pripremali maturante za pisanje eseja u virtualnim učionicama.)


Esejski zadatak sastoji se od: 

U interpretacijskome eseju pristupnik iznosi svoje spoznaje o književnosti i pokazuje razumijevanje književnih djela u cjelini tako da na polazno pitanje odgovara središnjom tvrdnjom, koju argumentira na temelju analize zadanoga ulomka i na temelju poznavanja svih sastavnica djela u cjelini. U svakoj je sastavnici moguće ostvariti najviše 3 boda. Esej treba imati najmanje 440 riječi.


Sastavnice školskoga eseja:


No, zašto biste prethodno morali poznavati i sadržaj lektira - da vam se ne dogodi objašnjenje o Franzu Werfelu kao piscu koji je »u Hrvatskoj nažalost poznat ponajviše po krivo postavljenom pitanju u Milijunašu, kvizu koji je Almom Mahler oženio zakletog neženju Kafku« (iz knjige priča Denisa Peričića)

Iskustva maturanata