ŠKOLSKI Esej

Pripremamo se za polaganje državne mature! U školskome eseju pristupnik iznosi svoje znanje i spoznaje o književnim djelima na temelju teorije književnosti i povijesti književnosti. Pokazuje cjelovito razumijevanje književnih djela s popisa obveznih tekstova.

Na donjim linkovima pogledajte brojne primjere tri tipa školskoga eseja iz hrvatskoga jezika sa smjernicama i ispravkom te učeničke eseje.

Proučite upute za pisanje eseja, korake i smjernice sastavljanja eseja, bilješke i strukturu školskoga eseja, kriterije ocjenjivanja i razradu bodovanja, ispitna djela i teme eseja, uporabu citata...

U teškim vremenima koronavirusa i potresa hrabri profesori pripremaju maturante za pisanje eseja u virtualnim učionicama :

U interpretacijskome eseju pristupnik iznosi svoje spoznaje o književnosti i pokazuje razumijevanje književnih djela u cjelini tako da na polazno pitanje odgovara središnjom tvrdnjom, koju argumentira na temelju analize zadanoga ulomka i na temelju poznavanja svih sastavnica djela u cjelini. U svakoj je sastavnici moguće ostvariti najviše 3 boda. Esej treba imati najmanje 440 riječi.

Sastavnice školskoga eseja:

  1. Središnja tvrdnja

  2. Argumentacija

  3. Povezanost teksta

  4. Upotreba rječnika

  5. Pravopisna i gramatička točnost.


No, zašto biste prethodno morali poznavati i sadržaj lektira - da vam se ne dogodi objašnjenje o Franzu Werfelu kao piscu koji je «u Hrvatskoj nažalost poznat ponajviše po krivo postavljenom pitanju u Milijunašu, kvizu koji je Almom Mahler oženio zakletog neženju Kafku». (iz knjige priča Denisa Peričića)

Iskustva maturanata: