Primjeri eseja

1. INTERPRETACIJSKI ŠKOLSKI ESEJ


2. USPOREDNI ŠKOLSKI ESEJ


3. RASPRAVLJAČKI ŠKOLSKI ESEJ