Ispitni katalozi


Ispit iz Hrvatskoga jezika ustrojen je prema trima ispitnim područjima: 

Struktura ispita iz Hrvatskoga jezika:
"(...) Mayflower je tek 1620. uplovio u blizinu današnjega New Yorka – čime je simbolično započela europska kolonizacija američkoga kontinenta – no ne želim se ispričavati što je do 1620. hrvatska kultura imala Marka Marulića, Marina Držića, Petra Hektorovića, Petra Zoranića (...), što je Ivan Gundulić već okončao jednu fazu u svojem stvaralaštvu i imao gotove 'Pjesni pokorne kralja Davida', koje je tiskao u Rimu 1621. Sva su ta djela napisana jezikom kojim danas više ne govorimo, ali to ne znači da se ne trebamo truditi razumjeti ga." (prof. dr. sc. Milovan Tatarin)


Za ponavljanje gradiva iz književnosti i hrvatskoga jezika pripremili smo kratke repetitorije iz književnosti i gramatike s izborom ispitnih tema kao i materijale za pripremu državne mature, koji se nalaze na linku Nastavni materijali i Škola za život na ovome portalu.

Od 15. travnja 2013. godine besplatan i javno dostupan na internetu je novi jedinstveni hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje dovršen prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju. 


Ako trebate uputiti pisanu molbu Nastavničkome vijeću ili nekome drugom tijelu, pogledajte kako se piše molba. Zanima li vas kako se piše životopis, možete vidjeti na obrascu. Vaše je službeno pismo jedina mogućnost da ostavite najbolji mogući dojam na primatelja pisma, a u tome Vam mogu pomoći određena pravila.
"Svi ideali svijeta ne vrijede suze jednoga djeteta." (F. M. Dostojevski)