Sažetak

NOVO! Na državnoj maturi 2022./2023. piše se sažetak polaznoga teksta. Prva ispitna cjelina (Čitanje, književnost i hrvatski jezik) provodi se zajedno s drugom ispitnom cjelinom (Sažetak). U drugoj ispitnoj cjelini ispituje se pisanje jednoga od funkcionalnih tekstova.

Sažetak je objektivan tekst pa se u njemu NE iznose mišljenja, stavovi i komentari povezani s polaznim tekstom. Pristupnik procjenjuje važnost informacija te navodi osnovne misli i važne pojedinosti kojima se te misli razrađuju i podupiru, svojim riječima reducira izvorni tekst na njegove bitne dijelove koristeći se ključnim riječima iz polaznoga teksta.

Sažetak donosi ukupno 18 bodova i treba imati 200 – 250 riječi.


Razrada:

  • odrediti temu i namjenu teksta

  • odrediti autorov stav

  • izdvojiti osnovne misli i važne pojedinosti kojima se podupiru osnovne misli

  • razlikovati važne od manje važnih informacija

  • parafrazirati i pisati svojim riječima

  • primjenjivati norme hrvatskoga standardnog jezika

  • povezati misli u jasan i koherentan tekst