Sažetak

NOVO! Od šk. god. 2022./2023. na državnoj maturi piše se sažetak polaznoga teksta. Prva ispitna cjelina (Čitanje, književnost i hrvatski jezik) provodi se zajedno s drugom ispitnom cjelinom (Sažetak). U drugoj ispitnoj cjelini ispituje se pisanje jednoga od funkcionalnih tekstova. 

Sažetak je objektivan tekst pa se u njemu NE iznose mišljenja, stavovi i komentari povezani s polaznim tekstom. Pristupnik procjenjuje važnost informacija te navodi osnovne misli i važne pojedinosti kojima se te misli razrađuju i podupiru, svojim riječima reducira izvorni tekst na njegove bitne dijelove koristeći se ključnim riječima iz polaznoga teksta. 

Sažetak donosi ukupno 18 bodova i treba imati 200 – 250 riječi (trećina polaznoga teksta).


Postupak sažimanja:


Razrada: