Vrednovanje ispita

Da bi položio ispit iz Hrvatskoga jezika (110 bodova), pristupnik mora ostvariti minimalan prag prolaznosti na oba dijela ispita (tri cjeline ispita): 


A) Čitanje, književnost i hrvatski jezik sastoji od ukupno 58 zadataka višestrukoga izbora. Svaki točan odgovor donosi jedan bod. Ukupno je moguće ostvariti 62 boda (58. zadatak sastoji se od 5 čestica). Provedba prve ispitne cjeline traje 100 minuta.


B) Sažetak se boduje s 9 bodova. Postupkom ponderiranja taj se broj množi s 2 te je moguće ostvariti ukupno 18 bodova. Sažetak treba imati 200 – 250 riječi. Provedba druge ispitne cjeline traje 80 minuta

Sažetak se vrednuje s obzirom na sljedeće tri sastavnice:

Sažetak se NEĆE vrednovati: 


C) Školski esej boduje se s 15 bodova. Postupkom ponderiranja taj se broj množi s 2 te je moguće ostvariti ukupno 30 bodova. Esej treba imati najmanje 440 riječi. Provedba treće ispitne cjeline (Školski esej) traje 160 minuta

Sastavnice za vrednovanje školskoga eseja:

Esej se NEĆE vrednovati: