Vrednovanje ispita

Da bi položio ispit iz Hrvatskoga jezika (110 bodova), pristupnik mora ostvariti minimalan prag prolaznosti na oba dijela ispita:

 1. Čitanje, književnost i hrvatski jezik (62 boda) i Sažetak (18 bodova) -> ukupno 80 bodova
  Provedba u istome danu (180 minuta)

 2. Školski esej (30 bodova) Provedba u drugome danu (160 minuta).


A) Ispitna cjelina Čitanje, književnost i hrvatski jezik sastoji od ukupno 58 zadataka višestrukoga izbora. Svaki točan odgovor donosi jedan bod. Ukupno je moguće ostvariti 62 boda (58. zadatak sastoji se od 5 čestica). Provedba prve ispitne cjeline traje 100 minuta.


B) Sažetak se boduje s 9 bodova. Postupkom ponderiranja taj se broj množi s 2 te je moguće ostvariti ukupno 18 bodova. Sažetak treba imati 200 – 250 riječi. Provedba druge ispitne cjeline traje 80 minuta.

Sažetak se NEĆE vrednovati:

 • ako pristupnik nije odgovorio na zadani zadatak (u kategoriji Sadržaj)

 • ako pristupnik nije napisao tekst u obliku sažetka

 • ako nema dovoljan broj riječi (dopušteno je odstupanje 10 % od donje granice zadanoga broja riječi)

 • ako ima prevelik broj riječi (dopušteno je odstupanje 10 % od gornje granice zadanoga broja riječi)

 • ako se pristupnik nepristojno izražava

 • ako pristupnik crta i ilustrira na listu za sažetak

 • ako je sažetak napisan potpuno nečitkim rukopisom

 • ako je sažetak napisan velikim tiskanim slovima

 • ako se pristupnik potpisao punim imenom i prezimenom.


C) Školski esej boduje se s 15 bodova. Postupkom ponderiranja taj se broj množi s 2 te je moguće ostvariti ukupno 30 bodova. Esej treba imati najmanje 440 riječi. Provedba treće ispitne cjeline (Školski esej) traje 160 minuta.

Esej se NEĆE vrednovati:

 • ako pristupnik nije odgovorio na zadani zadatak

 • ako nema dovoljan broj riječi (dopušteno je odstupanje 10 % od donje granice zadanoga broja riječi)

 • ako se pristupnik nepristojno izražava

 • ako pristupnik crta i ilustrira u knjižici za pisanje školskoga eseja

 • ako je esej napisan potpuno nečitkim rukopisom

 • ako je esej napisan velikim tiskanim slovima

 • ako se pristupnik potpisao punim imenom i prezimenom.