Jezikoslovne rasprave

Càrni oblaci puni dažda i grada vise nad nami i domovinom našom, silne velike vode obkoljivaju nas od svih stranah i groze nam se strašnom poplavicom. Kako se možemo mi od nje osloboditi, nego ako jame i kanale kopali budemo, po kojih se vode odcěde, i ako tvàrdi most sagradili budemo, po kojem ćemo na suhom preko njih projti i od svake pogibelji izbaviti se. Taj most je naš materinski jezik! Ako smo mi njega doma ustanovili, utvàrdili i podigli, neimamo se strašiti već ništa od nikakove strane, od nikakove stvari!

(Ivan Kukuljević Sakcinski: Govor održan u Hrvatskom saboru 2. svibnja 1843.)