Rječnička baza

Rječnička baza hrvatskoga jezika "Hrvatski jezični portal" nastala je na temelju hrvatskih rječničkih i leksikografskih izdanja u proteklih petnaest godina, a neprekidno se nadopunjuje novim riječima i korigira. Sastoji se od preko 110.000 osnovnih riječi (natuknica) s objašnjenjima podrijetla riječi (imena, prezimena i geografskih imena). HJP rezultat je zajedničkoga projekta Novog Libera i Srca.

Portal znanja Leksikografskoga zavoda "Miroslav Krleža" obuhvaća sadržaj šest internetskih enciklopedijskih izdanja međusobno povezanih zajedničkim abecedarijem. Sadržaj portala čini preko 55.000 članaka, koji će se stalno dopunjavati. Voditelj projekta izrade portala je Zdravko Pondelak.

Hrvatska književna enciklopedija - u studenome 2012. iz tiska je izišao posljednji 4. svezak i izazvao niz polemika. Glavni urednik je dr. sc. Slaven Ravlić.

Enciklopedijsko znanje javno je znanje. Prva veća hrvatska opća i nacionalna online enciklopedija obuhvaća svjetsku i nacionalnu građu u elektroničkom obliku te je svima dostupna besplatno kao enciklopedija slobodnog pristupa. U izdanju Leksikografskoga zavoda "Miroslav Krleža" i u suradnji s CARNetom obuhvaća oko 60.000 članaka. Glavni urednik je Antun Vujić, 2009.

HOL je univerzalan tip leksikografskoga djela namijenjen najširem krugu korisnika. Zbog zastupljenosti mnogobrojnih struka, sažetosti i jasnoće izlaganja vrijedan je izvor za brzu, pristupačnu i pouzdanu obavijest. Sadrži preko 45.000 članaka u izdanju Leksikografskoga zavoda "Miroslav Krleža". Priređen je izravno prema Hrvatskome općem leksikonu (urednik August Kovačec). Glavni priređivač je Tomislav Ladan, 2005.

Enciklopedija nacionalne biografije opsežno je i cjelovito leksikografsko izdanje, koje sadržava iscrpne životopise znamenitih Hrvata i pripadnika drugih naroda koji su sudjelovali u hrvatskome javnom životu te sažima tisuće života umjetnika i znanstvenika. U izdanju Leksikografskoga zavoda "Miroslav Krleža" do sada je objavljeno sedam svezaka (Kam-Ko) s preko 10.000 članaka (projekt u tijeku). Glavni urednik je Trpimir Macan, 2009.

Iz nepregledne količine znanja i informacija izdvaja i objašnjava ono što najviše odgovara potrebama modernoga čovjeka (besplatno). Izvor podataka je Leksikografski zavod "Miroslav Krleža".

Hrvatski terminološki portal Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje središnje je mjesto okupljanja suvremene terminološke građe.

Hrvatski jezični korpus nastao je u suradnji Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i PhiloLogic 3.2 (beta) release uz doprinos Damira Ćavara.

Hrvatski nacionalni korpus (HNK) usustavljena je zbirka odabranih tekstova suvremenoga hrvatskoga jezika koji pokrivaju razne medije, žanrove, stilove, područja i tematiku, popraćen dodatnim lingvističkim podacima, smješten u datobazu kojoj se pristupa s pomoću programa za pretraživanje Bonito.

Struna je terminološka baza hrvatskoga strukovnog nazivlja u kojoj se sustavno prikuplja, stvara, obrađuje i tumači nazivlje različitih struka radi okupljanja i usklađivanja nazivlja na hrvatskome jeziku. Projekt izgradnje hrvatskoga strukovnog nazivlja pokrenut je na inicijativu Vijeća za normu hrvatskoga standardnog jezika, a Hrvatska zaklada za znanost financijski ga podupire od 2008. godine.

Portal koji je rezultat znanstvenog projekta "Hrvatska rječnička baština i prikaz rječničkog znanja" u sklopu kojega su digitalizirani mnogi rječnici. Glavni istraživač ovoga projekta je dr. sc. Damir Boras.

Posebni rječnik bilježi, razlaže, objašnjava i primjerima potkrepljuje više od 5000 stopljenica koje su se u hrvatskim tekstovima pojavile od 1860-ih do suvremenosti autora Ivana Markovića, Ivane Klindić i Ive Borković. Stopljenice, Stopljenice

Digitalna enciklopedija hrvatskih klasičnih i suvremenih književnika

Krležijana je enciklopedija o Miroslavu Krleži, središnjem opusu moderne Hrvatske, utemeljitelju Leksikografskoga zavoda. Objavljena je 1993. u povodu stote obljetnice njegova rođenja. Sadrži oko 2000 enciklopedijskih članaka i integralnu bibliografiju Krležinih djela s popisom literature o njemu.

Rječnik pojmova Miroslava Krleže - Izbor iz izbora Krležinih natuknica enciklopedijskih članaka (Teo Trostmann)

Popis biblijskih knjiga i pojmova te Katekizam katoličke crkve u online izdanju Hrvatske biskupske konferencije.

Mala enciklopedija hrvatske glagoljice autora Darka Žubrinića, 2004.

Ukoliko vas zanimaju stručni članci s područja jezikoslovlja objavljeni u raznovrsnim znanstvenim časopisima, pogledajte u veliku internetsku bazu časopisa u okviru projekta Hrčak, koji je izrađen uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a realiziran u Srcu.

(Inače, "Hrčak" je i naziv glasila Hrvatskoga čitateljskog društva.)

Jeste li znali da osim Filmskoga, Likovnoga i Medicinskog leksikona postoji i Nogometni leksikon?

Svi u izdanju Leksikografskoga zavoda 'Miroslav Krleža' online.