ŠKOLSKI Testovi

Testovi iz književnosti

 • Test 1. (figure, antika, srednji vijek)

 • Test 2. (renesansa, barok, klasicizam)

 • Test 3. (romantizam, hrvatski narodni preporod)

 • Test 4. (protorealizam, realizam i naturalizam)

 • Test 5. (modernizam i moderna, književnost XX. stoljeća)


Nastavni listići iz književnosti


Testovi iz jezika (pravopis i gramatika)

 • Test 6. (fonetika i fonologija - alternacije fonema / glasovne promjene)

 • Test 7. online (pravopis - ije/je)

 • Test 8. (pravopis - veliko i malo slovo)

 • Test 9. (pravopis - zadaci s ispita državne mature)

 • Test 10. (morfologija - imenice, pridjevi i glagoli)

 • Test 11. (morfologija - glagoli)

 • Kviz 12. online (morfologija - brojevi)

 • Test 13. (sintaksa - sintagma, gramatičko ustrojstvo rečenice)

 • Test 14. (sintaksa - složene rečenice)